Marco Snoek

Lector Leren & Innoveren, Hogeschool van Amsterdam

Sessie

Hoe kan het leiderschap van leraren versterkt worden?

In discussies èn in opleidingtrajecten is steeds meer aandacht voor teacher leadership of leiderschap van leraren. In een NRO studie hebben we verkend wat teacher leadership precies is, wat effecten en condities zijn en wat dat betekent voor de Nederlandse context.
De aandacht voor teacher leadership sluit nauw aan bij de behoefte van veel leraren aan professionele ruimte. In die zin heeft het vooral een emancipatoire functie. Tegelijk kan teacher leadership ook gezien worden als een voorwaarde voor innovatie en ontwikkeling van onderwijs. In dat laatste geval is teacher ladership veel minder een persoonlijke keuze of ambitie van een individuele leraar die zich wil ontwikkelen tot teacher leader, maar een opdracht aan elke leraar.
In onze studie onderscheiden we vier soorten teacher leadership die verschillen in de mate waarin het leiderschap formeel of informeel vorm krijgt en de mate waarin het individueel of collectief ingevuld wordt.
We constateren dat de meest zichtbare vorm van teacher leadership in Nederland een formele en individuele vorm van teacher leadership is (role based teacher leadership). We pleiten voor meer aandacht voor vormen van community based teacher leadership: collectief en informeel.
In de studie brengen we verder in kaart wat essentiële voorwaarden zijn om teacher leadership te versterken.
In de presentaties willen we op basis van ons onderzoek het gesprek met de deelnemers aan gaan wat de toegevoegde waarde is van het begrip teacher leadership.

Meer info

Bio

Marco Snoek is sinds 2013 lector Leren en Innoveren. Hij houdt zich bezig met vraagstukken rond het beroep van leraar, de ontwikkeling van leraren en het leiderschap van leraren. Hij is mede-auteur van het Beroepsbeeld voor de Leraar. Zijn promotie-onderzoek had betrekking op de mate waain masteropleidingen bijdragen aan het leiderschap van leraren en wat de impact daarvan is in scholen.
Als onderzoeksbegeleider is hij betrokken bij het LerarenOntwikkelFonds. Daarnaast is hij betrokken bij diverse masteropleidingen en professionaliseringstrajecten die gericht zijn op het ontwikkelen van het leiderschap van leraren.