Drs. Karen Heij

Parrhesia Onderwijs bv

Workshop

Het aansluitingsvraagstuk PO-VO in historisch perspectief

Hoe te zorgen voor een goede overgang van basis- naar voortgezet onderwijs is een meer dan 100-jarige zoektocht. Welke opties hebben we overwogen? Welke keuzes hebben we al eens gemaakt? Wat doen we nu? En wat zijn we er in termen van kansengelijkheid mee opgeschoten? Is het feit dat iedereen op hetzelfde moment dezelfde toets aflegt een passende invulling van het borgen van ‘gelijke kansen’? Om goed na te kunnen denken hoe het anders zou moeten en kunnen is het van belang dat we goed weten hoe het nu gaat en waar het vandaan komt. Dat is dan ook het onderwerp van mijn lezing.

Meer info

Bio

Nadat ik in 1988 ben afgestudeerd als toegepast taalkundige heb ik me bij Bureau ICE verdiept in toetsing en examinering. Ik heb daar 26 jaar gewerkt waarvan ruim 14 jaar als directeur. Op dit moment werk ik als zelfstandige toetsexpert en geef ik lezingen over de toetscultuur in Nederland. Het vraagstuk van de aansluiting PO-VO vormt de kern van het promotie-traject dat ik ben gestart.

Downloads

slides 2017 (ppx) 

de Basisschool Als Efficiente Selectiefabriek (3.0 MiB)

Archief

Amsterdam 2017

De basisschool als efficiënte selectiefabriek

Op 12-jarige leeftijd selecteren we voor onze kinderen het best passende vervolgonderwijs. De OESO wees er in het laatste rapport op dat dit vroeg is en is bezorgd over de toenemende kansenongelijkheid in ons land. In de workshop laat ik zien dat het probleem nog veel groter en zorgwekkender is. Ik ga in op de plek die we het Leerlingvolgsysteem (LVS) hebben gegeven. En op de rol die het LVS speelt bij het geven van het schooladvies. Met de basisschool als efficiënte selectiefabriek als weinig pedagogische uitkomst.