Rodica Ernst

Herman Wesselink

Plonie Nijhof

Udens College

Omschrijving

Het succes van de metadenkende leerling: effecten van de META-methode

Worden leerresultaten beter als je leerlingen helpt om metacognitieve vragen te stellen tijdens het oplossen van (wiskundige) problemen? Dat was de kernvraag van het evidence-based onderzoek dat is uitgevoerd op onze scholen en in september 2016 is afgerond. Het resultaat geeft aan dat vooral de wat zwakkere leerlingen betere resultaten halen wanneer de META-methode wordt ingezet.

In de workshop gaan we in op de drie kernelementen van de methode en hun effectieviteit. Tijdens het onderzoek zagen we dat de didactiek van docenten die de methode gebruiken veranderde. Met deze workshop willen we toekomstige gebruikers inspireren en toelichten waar de kansen en de uitdagingen van de META-methode (geïnspireerd op de Improve-methode) liggen.

Meer info

Bio

Rodica Ernst

In 2013 heb ik mijn “Master of Evidence Based Innovation in Teaching” behaald aan de Universiteit van Maastricht. In mijn vakgebied wiskunde hebben leerlingen hulp nodig om de gevarieerde soms ingewikkelde stof lesstof te kunnen structureren en beheersen. Het aanleren van strategieën en een correcte denkwijze is met name voor zwakke leerlingen hierbij onmisbaar. Ik wil graag bereiken dat ook deze leerlingen van wiskunde kunnen houden en ervoor kunnen en willen gaan. Mijn huidige onderzoek naar de IMPROVE-methode blijkt hierbij een belangrijke tool te kunnen zijn. Ik denk dat wij als docenten ons doel hebben bereikt bij iedere individuele leerling die door onze inzet en onze deskundigheid over de streep getrokken wordt.

Plonie Nijhof

Plonie is docent wiskunde en onderwijsonderzoeker aan het Hermann Wesselink College. Het geven van wiskundeonderwijs aan begaafde en getalenteerde leerlingen is een prachtige ervaring die mij stimuleert mijn onderwijs steeds opnieuw uit te vinden.  Naast het geven van wiskunde ondersteun ik als onderwijsonderzoeker innovaties op mijn school zoals de Laptopklas, Ontwikkelgroepen en de Improve-methode.

Downloads